Diplomati eu su prije nekoliko dana upozorili kako politi

Diplomati EU su prije nekoliko dana upozorili kako politi?ka kriza u Albaniji – ogor?eni bojkot parlamenta koji traje ve? pet mjeseci – mora biti okon?an ?eli li zemlja nesmetano nastaviti putem prema priklju?enju u EU. Opozicijska Socijalisti?ka stranka od rujna pro?le godine odbija sudjelovati u bilo kakvom legislativnom radu kao protest zbog navodne prevare na op?im izborima iz lipnja 2009. „Izgledi Albanije za priklju?enje EU dovode se u pitanje“, izjavio je veleposlanik ?panjolske Manuel Montobbio de Balanzo nakon sastanka ambasadora EU u Tirani. ?panjolska trenutno ima 6-mjese?ni mandat predsjedanja blokom od 27 zemalja.

Potpredsjednica Evropskog parlamenta Roberta Angelilli pozvala je tako?er prije nekoliko dana oporbenu Socijalisti?ku stranku na prekid bojkota parlamenta i zapo?injanje suradnje s vladom. Angelilli je kazala kako je Evropski parlament usvojio rezoluciju kojom se potvr?uje napredak Albanije u naporima za unaprje?enje izbora kroz zakonodavne i upravne reforme. Tako?er je naglasila kako me?unarodni promatra?i na izborima u lipnju 2009. godine nisu izvijestili o bilo kakvim nepravilnostima u izbornom procesu. Albanski predsjednik Bamir Topi organizirao je prije nekoliko dana sastanak vo?e Socijalisti?ke stranke Edija Rame i premijera Salija Berishe, nastoje?i okon?ati politi?ku pat poziciju. Iako su Misija OSCE-a u Albaniji i ambasada SAD-a u Tirani pozdravili su inicijativu predsjednika, dvojica vo?a nisu uspjeli posti?i kompromis, ali navodno su se dogovorili oko nastavka pregovora. O?ekuje se kako ?e misija Vije?a Europe za nekoliko dana posjetiti Tiranu kako bi raspravljali o mogu?nostima za rje?avanje krize.

Manje od mjesec dana nakon priklju?ivanja NATO-u 1. travnja pro?le godine, Albanija je podnijela svoj slu?beni zahtjev za primanje u ?lanstvo EU. Sada mora dobiti pozitivnu ocjenu Europske komisije (EK) vezano uz spremnost za pristupne pregovore kako bi bila priznata kao slu?beni kandidat za EU. Zemlja je utonula u politi?ku krizu neposredno nakon parlamentarnih izbora 28. lipnja. Berishina desni?arska Demokratska stranka (DP) je s koalicijskim partnerima osvojila pobjedu i drugi mandat marginalnom predno??u od 1,5 posto pred Socijalisti?kom strankom koji predvodi Rama, gradona?elnik Tirane.

Socijalisti?ka partija osporava ishod izbora, tvrde?i kako je manipulirano rezultatima, te poziva na temeljitu istragu i ponovno prebrojavanje glasova, ali Berisha je taj zahtjev odbio. Kao posljedica, socijalisti sa svojih 65 od 140 mjesta bojkotira parlament od rujna, ?to onemogu?ava usvajanje zakona koje zahtijeva EU. Premda vladaju?a koalicija na ?elu s Demokratskom strankom ima ve?inskih 75 mjesta u parlamentu, ve?ina zakona koje bi zemlja morala usvojiti kako bi nastavila napredak prema integraciji u EU zahtijeva ve?inu od tri petine, odnosno 84 glasa.

U svojem je posljednjem izvje?taju o napretku akcesijskih nastojanja u Albaniji, izdanom u listopadu, Evropska komisija iznijela kako je nu?no ja?anje pravne dr?ave i nezavisnosti pravosu?a, kao i jam?enje slobode medija. Mjesec dana kasnije, biv?i povjerenik EU za pro?irenje Olli Rehn upozorio je Tiranu kako se te?ko mogu nadati pozitivnoj ocjeni EK ukoliko se nastavi blokada legislativnih postupaka. „U slu?aju duljeg parlamentarnog bojkota do?lo bi do negativnih posljedica po rezultate analize politi?kih kriterija i daljnjih negativnih konzekvenci po izglede za odobravanje statusa zemlje kandidata“, naglasio je Rehn 11. studenog, nakon sastanka s ministrom vanjskih poslova Ilirom Metom.

Tokom nedavnog posjeta Albaniji, belgijski premijer Yves Leterme, ?ija ?e zemlja 1. srpnja preuzeti rotiraju?e predsjedni?tvo EU od ?panjolske, podr?ao je aspiracije Albanije za priklju?ivanje bloku. „Smatramo kako je priklju?ivanje Albanije EU klju?an ?imbenik stabilnosti na Balkanu“, rekao je, zatra?iv?i od Tirane ja?anje napora u pravcu ispunjavanja zahtjeva EU za liberalizaciju viznog re?ima kako bi albanski dr?avljani mogli slobodno putovati u ve?i dio Europe.

(Irina Studenkova, OR-press)

 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Мой Мир
 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • MySpace
 • FriendFeed
 • В закладки Google
 • Google Buzz
 • Яндекс.Закладки
 • LinkedIn
 • Reddit
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • del.icio.us
 • Digg
 • БобрДобр
 • MisterWong.RU
 • Memori.ru
 • МоёМесто.ru
 • Сто закладок

Comments are closed.

Реклама
Recent Posts